เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphalt concrete สายทางบ้านกกโพธิ์ - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2 พ.ศ.2564

นายก อบต.กุดแห่

นายวีระ สีมี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:087-9449-320

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphalt concrete สายทางบ้านกกโพธิ์ - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2 พ.ศ.2564

โพสต์เมื่อ :
2564-09-06
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์