รายละเอียดญัตติที่ 26/2565

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

รายละเอียดญัตติที่ 26/2565

รายละเอียดประกอญัตติที่ 26/2565
 1. เส้นทางบ้านกุดแห่ ลำบน บ้านกุดแห่ ม.1                        เส้นทางบ้านกุดแห่ ลำบน บ้านกุดแห่ ม.1
 2. เส้นบ้านโพธิ์-หนองสีเสียด บ้านโพธิ์ค้ำ ม.2                       เส้นบ้านโพธิ์-หนองสีเสียด บ้านโพธิ์ค้ำ ม.2
 3. เส้นหนองกระโน-ลำบล บ้านหนองแกน้อย ม.3                   เส้นหนองกระโน-ลำบล บ้านหนองแกน้อย ม.3  
 4. เส้นทางบ้านศรีอุบล ห้วยลำบล บ้านศรีอุบล ม.4                 เส้นทางบ้านศรีอุบล ห้วยลำบล บ้านศรีอุบล ม.4
 5. เส้นป่าแดงงามภูชี บ้านป่าแดงงาม ม.5                            เส้นป่าแดงงามภูชี บ้านป่าแดงงาม ม.5
 6. เส้นหนองขี้เถ้า-หนองแกน้อย บ้านป่าแดงงาม ม.5               เส้นหนองขี้เถ้า-หนองแกน้อย บ้านป่าแดงงาม ม.5
 7. เส้นสนามชัย-นาแก บ้านสนามชัย ม.6                            เส้นสนามชัย-นาแก บ้านสนามชัย ม.6
 8. เส้นซอยห้วยชุมภู บ้านพรสวรรค์ ม.8                             เส้นซอยห้วยชุมภู บ้านพรสวรรค์ ม.8
 9. เส้นห้วยถ้ำเต่า บ้านพรชัย ม.9                                     เส้นห้วยถ้ำเต่า บ้านพรชัย ม.9
 10. เส้นทางภายในหมู่บ้านห้วยพะเนียง บ้านกกโพธิ์ ม.2            เส้นทางภายในหมู่บ้านห้วยพะเนียง บ้านกกโพธิ์ ม.2
 11. เส้นจันทร์เพ็ญ บ้านนันทจันทร์ ม.5  (1)                          เส้นจันทร์เพ็ญ บ้านนันทจันทร์ ม.5(2)
 12. เส้นนครพัฒนา กุดดินจี่ บ้านนครพัฒนา ม.9                      เส้นนครพัฒนา กุดดินจี่ บ้านนครพัฒนา ม.9
 13. เส้นเพรชสุวรรณ-จันจิรา บ้านนครพัฒนา ม.9                      เส้นเพรชสุวรรณ-จันจิรา บ้านนครพัฒนา ม.9
 14. เส้นศรีบุญเรือง บ้านนครพัฒนา ม.9                                เส้นศรีบุญเรือง บ้านนครพัฒนา ม.9
 15. เส้นสมฤดี-ลำบล บ้านนครพัฒนา ม.9                              เส้นสมฤดี-ลำบล บ้านนครพัฒนา ม.9
 16. เส้นซอยครูภาส บ้านโนนแดง ม.12  (1)                         เส้นซอยครูภาส บ้านโนนแดง ม.12(2)
 17. เส้นซอยต้นตาลรีสอร์ท บ้านโนนแดง ม.12                       เส้นซอยต้นตาลรีสอร์ท บ้านโนนแดง ม.12
 18. เส้นซอยสามแยกหลังวัดพระโต บ้านโนนแดง ม.12             เส้นซอยสามแยกหลังวัดพระโต บ้านโนนแดง ม.12
 19. เส้นชัยทองดี บ้านหินแบ่นศิลา ม.15  (1)                        เส้นชัยทองดี บ้านหินแบ่นศิลา ม.15(2) 
 20. เส้นซอยหนองโจด บ้านหินแบ่นศิลา ม.15                       เส้นซอยหนองโจด บ้านหินแบ่นศิลา ม.15
 21. เส้นซอยหนองน้อง บ้านหินแบ่นศิลา ม.15                       เส้นซอยหนองน้อง บ้านหินแบ่นศิลา ม.15
 22. เส้นบ้านแหลม บ้านหินแบ่นศิลา ม.15                            เส้นบ้านแหลม บ้านหินแบ่นศิลา ม.15
 23. เส้นรอบหนองไฮ บ้านหินแบ่นศิลา ม.15                           เส้นรอบหนองไฮ บ้านหินแบ่นศิลา ม.15
 24. เส้นหลังวัดหนองบัวคำแสน บ้านหินแบ่นศิลา                      เส้นหลังวัดหนองบัวคำแสน บ้านหินแบ่นศิลา 
  โพสต์เมื่อ :
  2565-06-13
  โดย :
  แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
  2565-06-13
  โดย :
   36
  ผู้เข้าชม
  คะแนน
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์