รายละเอียดโครงการ ญัตติที่ 37

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

รายละเอียดโครงการ ญัตติที่ 37

 1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัสต์คอนกรีต (เส้นหลังวัดหนองบัวคำแสน) 
  บ้านหินแบ่นศิลา หมู่ที่ 15 ตำบลนา
  งบประมาณอนุมัติ  100,000.- 

     
  1.1 ผังสถานที่ก่อสร้าง

  1.2 แบบแปลน

  1.3 สรุปประมาณการ

  1.4 ประมาณการ

  1.5 ราคาวัสดุ

  1.6 เปรียบเทียบราคา

  1.7 ราคาต่อหน่วย

โพสต์เมื่อ :
2565-08-20
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
2565-08-20
โดย :
 95
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์