ญัตติที่ 38

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ญัตติที่ 38

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต

(เส้นทางนครพัฒนา กุดดินจี่)บ้านนครพัฒนา หมู่ที่  9  ตำบลนากลาง

งบประมาณอนุมัติ  2๐๐,๐๐๐.๐๐.- บาท


2.1 ผังสถานที่ก่อสร้าง

2.2 แบบแปลน

2.3 สรุปประมาณการ

2.4 ประมาณการ

2.5 ราคาวัสดุ

2.6 เปรียบเทียบราคา

2.7 ราคาต่อหน่วย

โพสต์เมื่อ :
2565-08-20
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
2565-08-20
โดย :
 50
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์