ข้อบัญญัติ 2564

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ข้อบัญญัติ 2564

ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
ข้อมูลพื้นฐาน 2564  
คำแถลง  
รายละเอียดคำแถลง  
รายละเอียดประมาณการรายรับ  
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
บันทึกหลักการและเหตุผล  
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน  
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามแผนงาน  
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล  
รายงานประมาณการรายรับ  
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ  
รายงานประมาณการรายจ่าย  
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
โพสต์เมื่อ :
2564-03-16
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์