สถิติประชากรเขต พื้นที่ตำบลกุดแห่

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

สถิติประชากรเขต พื้นที่ตำบลกุดแห่

สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายพื้นที่ ระดับตำบล/แขวง
เขตพื้นที่ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจสอบข้อมูเดือนกันยายน 2563


พื้นที่ ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 กกุดแห่ 75 69 144
หมู่ที่ 2 โพธิ์ค้ำ 77 70 147
หมู่ที่ 3 หนองแกน้อย 87 86 173
หมู่ที่ 4 ศรีอุบล 79 82 161
หมู่ที่ 5 ป่าแดงงาม 446 478 924
หมู่ที่ 6 สนามชัย 560 571 1,131
หมู่ที่ 7 ฝายแดง 476 464 940
หมู่ที่ 8 พรสวรรค์ 319 315 634
หมู่ที่ 9 พรชัย 384 389 773
รวม 2,503 2,524 5,027
โพสต์เมื่อ :
2563-11-17
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์