ข่าวสารล่าสุด

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กฎหมายท้องทิ่น

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพันกงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯและพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิและพนักงานจ้างทั่วไป ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารสาวนตำบลกุดแห่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ

ข่าวกิจกรรมของหน่วย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ให้บริการส่งนำ้ใช้ อุปโภค-บริโภค ให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
เกิดเหตุไฟไหม้บ้านวันที่13พ.ย66เวลา20.00น.บ้านของชาวบ้านชุมชน ม.2 บ.โพธิ์ค้ำ พื้นที่เขต อบต กุดแห่ ให้ช่วยเหลือในเบื้องต้น
ร่วมงานจิตอาสาโรงเรียนกุดแห่วิทยา บ้านกุดแห่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

การจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา E- bidding สายบ้านกกโพธิ์ –บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา E- bidding สายบ้านกกโพธิ์ –บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา E- bidding บ้านสนามชัย – ห้วยนางงาม หมู่ 1

กิจการสภา อบต.กุดแห่

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประจำปี พ.ศ.2565
ญัตติที่เสนอเข้าที่ประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลกุดแห่
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
รายละเอียดร่างข้อบัญญัติ 2567
รายละเอียดประกอบโครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2567
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประจำปี พ.ศ.2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2567
29 ผู้เข้าชม
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2566
38 ผู้เข้าชม
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566
35 ผู้เข้าชม
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
35 ผู้เข้าชม

กิจกรรมสัมพันธ์

ปลัดฯ,รองปลัดฯ,ผอ กอง รก.หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันมอบกระเช้าปีใหม่ ประจำ พ.ศ.2567 ให้กับคณะผู้บริหาร
47 ผู้เข้าชม
มอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 2566
40 ผู้เข้าชม

หนังสือราชการจากจังหวัด

คำสั่งรักษาราชการแทน/ปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งรักษาราชการแทน/ปฏิบัติราชการแทน 2565
379 ผู้เข้าชม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

กระทู้ถามตอบ อบต.กุดแห่

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หมวดหมู่ กระทู้ กระทู้ล่าสุด

ช่องทางการแจ้งคำร้องต่างๆ

1
13 Jan 2022 14:47:39
โดย : Adminkudhae123

สนทนาภาษาชาวบ้าน

0 -

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)ปลัด อบต.กุดแห่

นายกฤษติพงษ์ สุป้อง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:098-2427-032

รองปลัด อบต.กุดแห่

นายศุภวิชญ์ ยาพันธ์

รองปลัดองค์การบริหาร่สวนตำบล
โทร:085-8536-070

การดำเนินงาน

การรายงาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์