ข่าวสารล่าสุด

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กฎหมายท้องทิ่น

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

#สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง
ขอให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า และสังเกตุสัตว์เลี้ยงของตนเองในขณะนี้ ด้วยความปราถนาดีจาก งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม คณะผู้บริหาร นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ได้ส่งมอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับประธานสภาฯ เพื่อนำเข้าที่ประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดแห่ต่อไป
ประชาสัมพันธ์...... เลือกอย่างไรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประชาสัมพันธ์ สถานที่เขตปลอดบุหรี่

ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนากลาง เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)
#สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง
วันที่ 7-9 กันยายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ โดย นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
วันที่ 5 กันยายน 2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดประชุมซักซ้อมการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลกุดแห่

การจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ,สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จ้างก่อสร้างถนน Para Asphalt Concrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง รหัสสายทาง นภ.ถ.30001 สายทางบ้านหินแบ่นศิลา – บ้านกุดแห่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 สายทาง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน PARA ASPHALT CONECRETE สายทางบ้านหินแบ่นศิลา - บ้านกุดแห่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565

กิจการสภา อบต.กุดแห่

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประจำปี พ.ศ.2565
ญัตติที่เสนอเข้าที่ประชุมสภาฯ
รายละเอียดร่างข้อบัญญัติ 66
โครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ   2566 
แบบมาตรฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดโครงการ ญัตติที่ 37
ญัตติเข้าที่ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
ญัตติที่ 39
ญัตติที่ 40
ญัตติที่ 41
ญัตติที่ 42
ญัตติที่ 43
ญัตติที่ 44
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
รายละเอียดญัตติที่ 53/2565
รายละเอียดโครงการ ญัตติที่ 55
รายละเอียดญัตติที่ 56/2565

คำสั่งรักษาราชการแทน/ปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งรักษาราชการแทน/ปฏิบัติราชการแทน 2565
170 ผู้เข้าชม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

กระทู้ถามตอบ อบต.กุดแห่

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หมวดหมู่ กระทู้ กระทู้ล่าสุด

ช่องทางการแจ้งคำร้องต่างๆ

1
13 Jan 2022 14:47:39
โดย : Adminkudhae123

สนทนาภาษาชาวบ้าน

0 -

ปลัด อบต.กุดแห่

นายกฤติพงษ์ สุป้อง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:098-2427-032

รองปลัด อบต.กุดแห่

นายศุภวิชญ์ ยาพันธ์

รองปลัดองค์การบริหาร่สวนตำบล
โทร:085-8536-070

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์