ข่าวสารล่าสุด

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กฎหมายท้องทิ่น

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพันกงานจ้างทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯและพนักงานจ้างทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิและพนักงานจ้างทั่วไป ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารสาวนตำบลกุดแห่

ข่าวกิจกรรมของหน่วย

งานสาธารณสุข สำนักปลัด ได้ออกพื้นที่ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯปี2567
การดำเนินงาน ธนาคารขยะ อบต.กุดแห่
การดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมือเท้าสะอาด สุขภาพปากฟันดี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดแห่ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพฯอบต.กุดแห่
การดำเนินงานกองทุน สปสช.อบต.กุดแห่ โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ 2566 ดำเนินการโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแดงงาม

กิจการสภา อบต.กุดแห่

กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประจำปี พ.ศ.2565
ญัตติที่เสนอเข้าที่ประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลกุดแห่ 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
รายละเอียดร่างข้อบัญญัติ 2567
รายละเอียดประกอบโครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2567
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประจำปี พ.ศ.2566
กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประจำปี พ.ศ.2567

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน 2567
40 ผู้เข้าชม
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ 2567
137 ผู้เข้าชม
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2567
39 ผู้เข้าชม
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2567
176 ผู้เข้าชม
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2567
27 ผู้เข้าชม
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2566
171 ผู้เข้าชม
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2566
180 ผู้เข้าชม
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
170 ผู้เข้าชม

กิจกรรมสัมพันธ์

ปลัดฯ,รองปลัดฯ,ผอ กอง รก.หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกันมอบกระเช้าปีใหม่ ประจำ พ.ศ.2567 ให้กับคณะผู้บริหาร
176 ผู้เข้าชม
มอบรางวัลพนักงานดีเด่นประจำปี 2566
190 ผู้เข้าชม
ร่วมอวยพรวันเกิด ท่านรองนายกฯ รองเตรียมศักดิ์ ภูแผลงทอง
142 ผู้เข้าชม

หนังสือราชการจากจังหวัด

คำสั่งรักษาราชการแทน/ปฏิบัติราชการแทน

คำสั่งรักษาราชการแทน/ปฏิบัติราชการแทน 2565
499 ผู้เข้าชม

ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

กระทู้ถามตอบ อบต.กุดแห่

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หมวดหมู่ กระทู้ กระทู้ล่าสุด

ช่องทางการแจ้งคำร้องต่างๆ

1
13 Jan 2022 14:47:39
โดย : Adminkudhae123

สนทนาภาษาชาวบ้าน

0 -

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)ปลัด อบต.กุดแห่

นายกฤษติพงษ์ สุป้อง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:098-2427-032

รองปลัด อบต.กุดแห่

นายศุภวิชญ์ ยาพันธ์

รองปลัดองค์การบริหาร่สวนตำบล
โทร:085-8536-070

การดำเนินงาน

การรายงาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์