ข่าวกิจกรรมของหน่วย

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ข่าวกิจกรรมของหน่วย

100 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2566-11-14
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ให้บริการส่งนำ้ใช้ อุปโภค-บริโภค ให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2566-11-14
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2566-11-14
เกิดเหตุไฟไหม้บ้านวันที่13พ.ย66เวลา20.00น.บ้านของชาวบ้านชุมชน ม.2 บ.โพธิ์ค้ำ พื้นที่เขต อบต กุดแห่ ให้ช่วยเหลือในเบื้องต้น
โพสต์เมื่อ : 
2566-10-20
โครงการจิตอาสาพัฒนาท้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โพสต์เมื่อ : 
2566-09-20
ร่วมงานจิตอาสาโรงเรียนกุดแห่วิทยา บ้านกุดแห่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
โพสต์เมื่อ : 
2566-09-14
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ในวันที่ 8 กันยายน 2566
โพสต์เมื่อ : 
2566-09-14
โครงการฝึกอบรบอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน(อปพร)หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2566
โพสต์เมื่อ : 
2566-06-03
3 มิถุนายน 2566 นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ พร้อม สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ณ ห้องประชุมหลังใหม่อำเภอนากลาง
โพสต์เมื่อ : 
2566-05-23
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหาร่สงนตำบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพให้สตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จัดโดย งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค 66
โพสต์เมื่อ : 
2566-05-23
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นานสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหาส่วนตำบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระดับตำบล)
โพสต์เมื่อ : 
2566-05-22
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 อบต.กุดแห่ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2566-05-02
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมระดับหมู่บ้าน)
โพสต์เมื่อ : 
2566-03-28
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566
โพสต์เมื่อ : 
2566-01-16
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “กุดแห่เกมส์ ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2566
โพสต์เมื่อ : 
2565-12-15
ผ้าขิดไหมลายประยุกต์ค้าขวัญประจ้าจังหวัด กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
โพสต์เมื่อ : 
2565-12-02
วันที่ 30 พ.ย. 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.กุดแห่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรม Big Cleaning Day การทาความสานักงาน สถานที่สาธารณะ และการจัดทาถังขยะเปียก ในสานักงาน อบต.กุดแห่ และ รพ.สต.ป่าแดงงาม
โพสต์เมื่อ : 
2565-11-16
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนากลาง เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)
โพสต์เมื่อ : 
2565-11-02
#สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง
โพสต์เมื่อ : 
2565-10-05
ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการ สปสช.อบต.กุดแห่ ประจำปีงบประมาณ 2565
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์