ข่าวกิจกรรมของหน่วย

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ข่าวกิจกรรมของหน่วย

96 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2566-09-14
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ในวันที่ 8 กันยายน 2566
โพสต์เมื่อ : 
2566-09-14
โครงการฝึกอบรบอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน(อปพร)หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2566
โพสต์เมื่อ : 
2566-06-03
3 มิถุนายน 2566 นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ พร้อม สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ณ ห้องประชุมหลังใหม่อำเภอนากลาง
โพสต์เมื่อ : 
2566-05-23
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหาร่สงนตำบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพให้สตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จัดโดย งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค 66
โพสต์เมื่อ : 
2566-05-23
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นานสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหาส่วนตำบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระดับตำบล)
โพสต์เมื่อ : 
2566-05-22
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 อบต.กุดแห่ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2566-05-02
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมระดับหมู่บ้าน)
โพสต์เมื่อ : 
2566-03-28
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566
โพสต์เมื่อ : 
2566-01-16
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “กุดแห่เกมส์ ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2566
โพสต์เมื่อ : 
2565-12-15
ผ้าขิดไหมลายประยุกต์ค้าขวัญประจ้าจังหวัด กลุ่มทอผ้าขิดไหมบ้านโพธิ์ค้ำ ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวล้าภู
โพสต์เมื่อ : 
2565-12-02
วันที่ 30 พ.ย. 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.กุดแห่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรม Big Cleaning Day การทาความสานักงาน สถานที่สาธารณะ และการจัดทาถังขยะเปียก ในสานักงาน อบต.กุดแห่ และ รพ.สต.ป่าแดงงาม
โพสต์เมื่อ : 
2565-11-16
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนากลาง เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)
โพสต์เมื่อ : 
2565-11-02
#สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง
โพสต์เมื่อ : 
2565-10-05
ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการ สปสช.อบต.กุดแห่ ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสต์เมื่อ : 
2565-09-08
วันที่ 7-9 กันยายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ โดย นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-09-06
วันที่ 5 กันยายน 2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดประชุมซักซ้อมการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-09-06
วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด”กุดแห่เกมส์” ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-26
แหล่งท่องเที่ยว วัดธารน้ำทิพย์ (ซำไฮ ภูแปก)
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์