ข่าวกิจกรรมของหน่วย

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ข่าวกิจกรรมของหน่วย

71 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2566-01-16
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “กุดแห่เกมส์ ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2560
โพสต์เมื่อ : 
2565-12-02
วันที่ 30 พ.ย. 2565 คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.กุดแห่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรม Big Cleaning Day การทาความสานักงาน สถานที่สาธารณะ และการจัดทาถังขยะเปียก ในสานักงาน อบต.กุดแห่ และ รพ.สต.ป่าแดงงาม
โพสต์เมื่อ : 
2565-11-16
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนากลาง เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)
โพสต์เมื่อ : 
2565-11-02
#สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง
โพสต์เมื่อ : 
2565-09-08
วันที่ 7-9 กันยายน 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ โดย นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-09-06
วันที่ 5 กันยายน 2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดประชุมซักซ้อมการทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-09-06
วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด”กุดแห่เกมส์” ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-25
22 ส.ค.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่เข้ารับมอบเกียรติบัตรเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 จาก สำนักงานและควบคุมมลพิษที่ 10 ขอนแก่น ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการจากกองทุนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-22
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานและกิจกรรมต่างๆของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ที่ได้ลงพื้นที่ร่วมกับประชาชนภายในพื้นที่ปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประจำเดือนเมษายน-มิถนายน พ.ศ.2565
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-16
กิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-10
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 งานป้องกันฯ ได้จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา" ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-10
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสต์เมื่อ : 
2565-07-25
วันที่ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นำโดยคณะผู้บริหารฯ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่และจิตอาสา ได้ร่วมตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางคมนาคมในเขตพื้นที่ตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-07-21
แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่าง ตามคำร้องของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โพสต์เมื่อ : 
2565-07-21
ฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-06-03
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายวุฒิพงษ์ ใจยศ นายอำเภอนากลาง เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ นำโดยนายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-26
นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครอบครัวสานสัมพันธ์ สายใยครอบครัวณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-23
ประชาคมหมู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-15
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-12
วันที่ 29 เมษายน 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ นำผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ได้แก่ครอบครัวนายธนทัต ขันติโก เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และมี นายวุฒิพงษ์ ใจยศ นายอำเภอนากลาง ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือก
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-11
งานสาธารณสุขร่วมกับงานป้องกันฯ อยต.กุดแห่ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ใน รพ.สต.ป่าแดงงาม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-10
หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอาจมีสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย น้ำมูก หรือเสมหะปนเปื้อนอยู่ ซึ่งอาจมีเชื้อโรคติดอยู่ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจึงถือเป็นขยะติดเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อโรคได้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเป็นอันตรายต่อผู้อื่นควรทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และนำไปสู่กระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อต่อไป โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ
โพสต์เมื่อ : 
2565-04-18
วันที่ 12 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จัดกิจกรรม "การรดน้ำดำหัว" ขอพรจากผู้อาวุโส
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-25
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์