ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นายก อบต.กุดแห่

นายวีระ สีมี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:087-9449-320

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

20 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2564-07-13
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม-มิถุนายน พ.ศ.2564
โพสต์เมื่อ : 
2564-07-09
กำหนดการยื่นแบบภาษีประจำปี 2563
โพสต์เมื่อ : 
2564-05-24
หนองบัวลำภู พร้อม ร่วมฉีดวัคซีน "สร้างภูมิคุ้มกัน" เพื่อชาวหนองบัวลำภู ปลอดภัยจากโควิด-19
โพสต์เมื่อ : 
2564-05-21
ประชาสัมพันธ์ ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
โพสต์เมื่อ : 
2564-05-21
ประชาคมปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำหนองตานา บ้านหนองแคนน้อย หมู่ 3 ตำบลกุดแห่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
โพสต์เมื่อ : 
2564-04-08
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
โพสต์เมื่อ : 
2564-03-16
โพสต์เมื่อ : 
2564-01-08
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
โพสต์เมื่อ : 
2563-12-18
ข้าราชการ พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดหน้าโรงงานน้ำตาลเอราวัณ ในช่วงเวลา 08.00-09.00 น.
โพสต์เมื่อ : 
2563-11-11
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลกุดแห่ ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
โพสต์เมื่อ : 
2563-11-11
วันที่ 22 ก.ย 63 เรียนเชิญ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนCตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมอบรม
โพสต์เมื่อ : 
2563-10-21
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์