ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

42 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2566-02-22
ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-11-16
ขอให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า และสังเกตุสัตว์เลี้ยงของตนเองในขณะนี้ ด้วยความปราถนาดีจาก งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-11-02
#สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-09
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม คณะผู้บริหาร นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ได้ส่งมอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับประธานสภาฯ เพื่อนำเข้าที่ประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดแห่ต่อไป
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-19
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2565 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมที่ทาง อบต.กุดแห่ได้จัดกิจกรรรมและเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข)
โพสต์เมื่อ : 
2565-02-25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2564-10-26
ประกาศ ชื่อผู้มีสอทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2564-10-26
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2564-10-07
ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประขำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เรื่องรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โพสต์เมื่อ : 
2564-10-04
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โพสต์เมื่อ : 
2564-07-30
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563
โพสต์เมื่อ : 
2564-07-13
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม-มิถุนายน พ.ศ.2564
โพสต์เมื่อ : 
2564-05-24
หนองบัวลำภู พร้อม ร่วมฉีดวัคซีน "สร้างภูมิคุ้มกัน" เพื่อชาวหนองบัวลำภู ปลอดภัยจากโควิด-19
โพสต์เมื่อ : 
2564-05-21
ประชาสัมพันธ์ ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
โพสต์เมื่อ : 
2564-05-21
ประชาคมปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำหนองตานา บ้านหนองแคนน้อย หมู่ 3 ตำบลกุดแห่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์