ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

50 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2566-07-03
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2566-06-29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิและพนักงานจ้างทั่วไป ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
โพสต์เมื่อ : 
2566-06-12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เรื่องการขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
โพสต์เมื่อ : 
2566-06-08
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารสาวนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2566-05-30
งานสาธารณสุข สำนักปลัด ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกันเลิกสูบบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม
โพสต์เมื่อ : 
2566-02-22
ขอเชิญเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นการสำรวจระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-11-16
ขอให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า และสังเกตุสัตว์เลี้ยงของตนเองในขณะนี้ ด้วยความปราถนาดีจาก งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-11-02
#สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาวตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-09
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม คณะผู้บริหาร นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ได้ส่งมอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับประธานสภาฯ เพื่อนำเข้าที่ประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดแห่ต่อไป
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-31
ประชาสัมพันธ์ พรบ.ควบคุมยาสูบ พ.ศ.2550
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-19
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2565 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมที่ทาง อบต.กุดแห่ได้จัดกิจกรรรมและเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข)
โพสต์เมื่อ : 
2565-02-25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2564-10-26
ประกาศ ชื่อผู้มีสอทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์