ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นายก อบต.กุดแห่

นายวีระ สีมี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:087-9449-320

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

12 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2564-04-08
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
โพสต์เมื่อ : 
2564-03-16
โพสต์เมื่อ : 
2564-01-08
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
โพสต์เมื่อ : 
2563-12-18
ข้าราชการ พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดหน้าโรงงานน้ำตาลเอราวัณ ในช่วงเวลา 08.00-09.00 น.
โพสต์เมื่อ : 
2563-11-11
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลกุดแห่ ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
โพสต์เมื่อ : 
2563-11-11
วันที่ 22 ก.ย 63 เรียนเชิญ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนCตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมอบรม
โพสต์เมื่อ : 
2563-10-21
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
โพสต์เมื่อ : 
2563-10-21
กองสวัสดิการสังคมจัดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ ณโรงเรียนบ้านสนามชัย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์