ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

50 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2564-10-26
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2564-10-07
ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประขำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เรื่องรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โพสต์เมื่อ : 
2564-10-04
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โพสต์เมื่อ : 
2564-07-30
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563
โพสต์เมื่อ : 
2564-07-13
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม-มิถุนายน พ.ศ.2564
โพสต์เมื่อ : 
2564-05-24
หนองบัวลำภู พร้อม ร่วมฉีดวัคซีน "สร้างภูมิคุ้มกัน" เพื่อชาวหนองบัวลำภู ปลอดภัยจากโควิด-19
โพสต์เมื่อ : 
2564-05-21
ประชาสัมพันธ์ ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
โพสต์เมื่อ : 
2564-05-21
ประชาคมปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำหนองตานา บ้านหนองแคนน้อย หมู่ 3 ตำบลกุดแห่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
โพสต์เมื่อ : 
2564-04-08
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
โพสต์เมื่อ : 
2564-03-04
ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน
โพสต์เมื่อ : 
2564-01-08
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
โพสต์เมื่อ : 
2563-12-18
ข้าราชการ พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดหน้าโรงงานน้ำตาลเอราวัณ ในช่วงเวลา 08.00-09.00 น.
โพสต์เมื่อ : 
2563-10-21
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์