ข่าวสารล่าสุด

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กฎหมายท้องทิ่น

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ ชื่อผู้มีสอทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประขำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เรื่องรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดตามคำร้องขอของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและฝึกทักษะอาชีพใหักับประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ได้ออกซ่อมแซมถนนในส่วนที่ชำรุด ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
สำนักปลัด จัดอบรม"โครงการการจัดการขยะ" ณ หมู่ที่ 6 ศาลาประชาคมบ้านสนามชัย

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่่5,บ้านพรชัย หมู่ที่ 9,บ้านสนามหมู่ที่ 6 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่่5,บ้านพรชัย หมู่ที่ 9,บ้านสนามหมู่ที่ 6 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำไตรมาสที่ 1- 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

กระทู้ถามตอบ อบต.กุดแห่

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หมวดหมู่ กระทู้ กระทู้ล่าสุด

หัวข้อล่าสุด

1
13 Jan 2022 14:47:39
โดย : Adminkudhae123

หัวข้อยอดนิยมประจำเดือน

0 -

ปลัด อบต.กุดแห่

นายกฤติพงษ์ สุป้อง

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:098-2427-032

รองปลัด อบต.กุดแห่

นายศุภวิชญ์ ยาพันธ์

รองปลัดองค์การบริหาร่สวนตำบล ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่นตำบลกุดแห่
โทร:085-8536-070

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์