ร่างข้อบัญญัติ 66

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ร่างข้อบัญญัติ 66

ส่วนที่ 1


ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ


ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบข้อบัญัติรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป
   
- งานบริหารงานทั่วไป

- งานวางแผนสถิติและวิชาการ

- งานบริหารวานคลัง
                                                                                         
- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน  
     

โพสต์เมื่อ :
2565-08-08
โดย :
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :
2566-05-29
โดย :
 218
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์