บทความของ Adminkudhae123

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

บทความของ Adminkudhae123

169 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-10
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 งานป้องกันฯ ได้จัดกิจกรรม "โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา" ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-10
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-09
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม คณะผู้บริหาร นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ได้ส่งมอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับประธานสภาฯ เพื่อนำเข้าที่ประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดแห่ต่อไป
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-08
แบบมาตรฐานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-08
โครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ   2566 
โพสต์เมื่อ : 
2565-08-08
รายละเอียดร่างข้อบัญญัติ 66
โพสต์เมื่อ : 
2565-07-25
วันที่ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นำโดยคณะผู้บริหารฯ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่และจิตอาสา ได้ร่วมตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางคมนาคมในเขตพื้นที่ตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-07-21
แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่าง ตามคำร้องของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
โพสต์เมื่อ : 
2565-07-21
ฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-06-09
ญัตติที่เสนอเข้าที่ประชุมสภาฯ
โพสต์เมื่อ : 
2565-06-06
กฎหมายและระเบียบที่สำคัญเกี่ยวกับกิจการสภา
โพสต์เมื่อ : 
2565-06-03
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายวุฒิพงษ์ ใจยศ นายอำเภอนากลาง เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ นำโดยนายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-26
นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครอบครัวสานสัมพันธ์ สายใยครอบครัวณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-23
ประชาคมหมู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-19
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2565 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมที่ทาง อบต.กุดแห่ได้จัดกิจกรรรมและเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-15
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-12
วันที่ 29 เมษายน 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ นำผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ได้แก่ครอบครัวนายธนทัต ขันติโก เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และมี นายวุฒิพงษ์ ใจยศ นายอำเภอนากลาง ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือก
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-11
งานสาธารณสุขร่วมกับงานป้องกันฯ อยต.กุดแห่ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ใน รพ.สต.ป่าแดงงาม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-10
หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอาจมีสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย น้ำมูก หรือเสมหะปนเปื้อนอยู่ ซึ่งอาจมีเชื้อโรคติดอยู่ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจึงถือเป็นขยะติดเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อโรคได้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเป็นอันตรายต่อผู้อื่นควรทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และนำไปสู่กระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อต่อไป โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ
โพสต์เมื่อ : 
2565-04-18
วันที่ 12 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จัดกิจกรรม "การรดน้ำดำหัว" ขอพรจากผู้อาวุโส
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-25
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-25
พิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษาระดับปฐมวัย นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายองค์การรบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษาระดับปฐมวัย ศพด.อบต.กุดแห่ ปีการศึกษา2564
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-23
วันที่ 22 มกราคม 2565 นายสังวาลย์ เลิศสงครามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในครั้งนี้ด้วย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์