การจัดซื้อจัดจ้าง

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

การจัดซื้อจัดจ้าง

36 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2564-11-08
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโคมไฟโซล่าเซลล์
โพสต์เมื่อ : 
2564-11-08
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโคมไฟโซล่าเซลล์
โพสต์เมื่อ : 
2564-09-06
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphalt concrete ชั้นพิ้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางบ้านกกโพธิ์ - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์