การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

17 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2564-09-06
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphalt concrete ชั้นพิ้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางบ้านกกโพธิ์ - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2
โพสต์เมื่อ : 
2564-01-21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โพสต์เมื่อ : 
2562-10-09
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เรื่องประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ ปี 2563
โพสต์เมื่อ : 
2562-10-09
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้าง รายไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ 2563
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์