การจัดซื้อจัดจ้าง

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

การจัดซื้อจัดจ้าง

38 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2565-10-10
จ้างก่อสร้างถนน Para Asphalt Concrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง รหัสสายทาง นภ.ถ.30001 สายทางบ้านหินแบ่นศิลา – บ้านกุดแห่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 สายทาง
โพสต์เมื่อ : 
2564-11-30
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs 2564
โพสต์เมื่อ : 
2564-09-06
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphalt concrete ชั้นพิ้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สายทางบ้านกกโพธิ์ - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2
โพสต์เมื่อ : 
2564-01-21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์