การดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมือเท้าสะอาด สุขภาพปากฟันดี

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

การดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมือเท้าสะอาด สุขภาพปากฟันดี

การดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมือเท้าสะอาด สุขภาพปากฟันดี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดแห่ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพฯอบต.กุดแห่ โดยมีกิจกรรม ให้ความรู้กับผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพของเด็ก และฝึกปฏิบัติการตรวจฟันและการดูแลช่องปากของเด็ก
โพสต์เมื่อ :
2566-07-26
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์