ทั่วไป

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ทั่วไป

159 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2566-11-20
ขอเชิญชวนสมาชิกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ห่างไกลและใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมและรับบริการ จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม หมู่ที่ 5 บ้านป่าแดงงาม ต.กุดแห่ อ.นากลาง จึงเรียนทุกท่านทราบโดยทั่วกัน
โพสต์เมื่อ : 
2566-11-14
กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดตัดหญ้าบ้านโนนแดง ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2566-11-14
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ให้บริการส่งนำ้ใช้ อุปโภค-บริโภค ให้กับชาวบ้านในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2566-11-14
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ออกให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2566-11-14
เกิดเหตุไฟไหม้บ้านวันที่13พ.ย66เวลา20.00น.บ้านของชาวบ้านชุมชน ม.2 บ.โพธิ์ค้ำ พื้นที่เขต อบต กุดแห่ ให้ช่วยเหลือในเบื้องต้น
โพสต์เมื่อ : 
2566-10-20
โครงการจิตอาสาพัฒนาท้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โพสต์เมื่อ : 
2566-09-30
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การใช้ application ในการบริหารจัดการผู้ป่วยจิตเวชและมอบป้ายคุ้ม ให้กับหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งหมด 14 หมู่บ้าน
โพสต์เมื่อ : 
2566-09-20
ร่วมงานจิตอาสาโรงเรียนกุดแห่วิทยา บ้านกุดแห่ หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
โพสต์เมื่อ : 
2566-09-14
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ในวันที่ 8 กันยายน 2566
โพสต์เมื่อ : 
2566-09-14
โครงการฝึกอบรบอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน(อปพร)หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2566
โพสต์เมื่อ : 
2566-07-03
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2566-06-29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิและพนักงานจ้างทั่วไป ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค)
โพสต์เมื่อ : 
2566-06-12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เรื่องการขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
โพสต์เมื่อ : 
2566-06-08
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารสาวนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2566-06-03
3 มิถุนายน 2566 นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ พร้อม สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ณ ห้องประชุมหลังใหม่อำเภอนากลาง
โพสต์เมื่อ : 
2566-05-30
งานสาธารณสุข สำนักปลัด ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมกันเลิกสูบบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม
โพสต์เมื่อ : 
2566-05-23
วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหาร่สงนตำบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพให้สตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จัดโดย งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค 66
โพสต์เมื่อ : 
2566-05-23
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นานสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหาส่วนตำบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ระดับตำบล)
โพสต์เมื่อ : 
2566-05-22
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 อบต.กุดแห่ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2566-05-02
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมระดับหมู่บ้าน)
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์