ทั่วไป

นายก อบต.กุดแห่

นายวีระ สีมี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:087-9449-320

ทั่วไป

25 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2564-04-09
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2564-04-08
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
โพสต์เมื่อ : 
2564-04-07
พิธีมอบบ้าน ผู้สูงอายุและคนพิการรายนางทองอินทร์ สมสองและนางโสภี วียวรรณ หมู่ 5 บ้านป่าแดงงาม
โพสต์เมื่อ : 
2564-03-19
วันที่ 17 มีนาคม 2564 งานด้านสาธารณสุข สำนักปลัด ได้จัดกิจกรรม “โครงการรณรงค์อนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน” โดยร่วมกับชาวบ้าน หมู่ที่ 6 บ.สนามชัย พื้นที่ปกครององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ และประชาชนจิตอาสา ได้ลงพื้นที่จัดการขยะบริเวณพื้นที่สาธารณะ ป่าชุมชน และการตัดหญ้าที่รกร้างในบริเวณวัดชัยชมพูพัฒนาราม และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบภายในหมู่บ้าน
โพสต์เมื่อ : 
2564-03-16
โพสต์เมื่อ : 
2564-03-16
วันที่ 10 มีนาคม 2563กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น ณ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม
โพสต์เมื่อ : 
2564-03-16
วันที่ 9 มีนาคม 2564 งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.กุดแห่ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3
โพสต์เมื่อ : 
2564-03-15
วันที่ 9 มีนาคม 2564 งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.กุดแห่ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตาม"โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3" สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพธิ์ศรีสำราญ เทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
โพสต์เมื่อ : 
2564-03-05
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 งานป้องกันฯ สำนักปลัดจัดกิจกรรม”โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน และบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดฝึกอบรมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมเฉียบพลัน และปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนในพื้นที่ โดยมีชาวบ้านหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 ตำบลกุดแห่ และ อปพร.เข้าร่วมกิจกรรม
โพสต์เมื่อ : 
2564-01-08
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
โพสต์เมื่อ : 
2563-12-30
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่3/2563 วันที่ 30 ธันวาคม2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2563-12-18
ข้าราชการ พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดหน้าโรงงานน้ำตาลเอราวัณ ในช่วงเวลา 08.00-09.00 น.
โพสต์เมื่อ : 
2563-11-11
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ว่าที่ร้อยตรีรักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอนากลาง พร้อมด้วย นายวีระ สีมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีวางเสาเอก เสาโท ตามโครงการสร้างบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ รายนางทองอินทร์ สมสอง ณ บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 5 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลําภู
โพสต์เมื่อ : 
2563-11-11
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลกุดแห่ ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
โพสต์เมื่อ : 
2563-11-11
วันที่ 22 ก.ย 63 เรียนเชิญ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนCตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงาน จ้าง และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมอบรม
โพสต์เมื่อ : 
2563-10-21
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
โพสต์เมื่อ : 
2563-10-21
กองสวัสดิการสังคมจัดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ ณโรงเรียนบ้านสนามชัย
โพสต์เมื่อ : 
2563-10-21
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ครู พนักงานจ้าง ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 โดยการทำความสะอาดถนนในเขต อบต.
โพสต์เมื่อ : 
2563-10-21
กองสวัสดิการสังคมจัดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์ ณโรงเรียนบ้านสนามชัย
โพสต์เมื่อ : 
2563-10-21
"ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเยาวสตรี สตรีและบุคคลทั่วไป ที่มีรายได้น้อย ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ ว่างงาน เข้ารับการฝึกอบรมทักษะอาชีพ รุ่นที่ 63"
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์