ทั่วไป

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ทั่วไป

94 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2565-06-03
วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นายวุฒิพงษ์ ใจยศ นายอำเภอนากลาง เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ นำโดยนายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-26
นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครอบครัวสานสัมพันธ์ สายใยครอบครัวณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-23
ประชาคมหมู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-19
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2565 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและกิจกรรมที่ทาง อบต.กุดแห่ได้จัดกิจกรรรมและเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-15
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ได้เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-12
วันที่ 29 เมษายน 2565 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ นำผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ได้แก่ครอบครัวนายธนทัต ขันติโก เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และมี นายวุฒิพงษ์ ใจยศ นายอำเภอนากลาง ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือก
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-11
งานสาธารณสุขร่วมกับงานป้องกันฯ อยต.กุดแห่ ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ใน รพ.สต.ป่าแดงงาม
โพสต์เมื่อ : 
2565-05-10
หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอาจมีสารคัดหลั่ง เช่น น้ำลาย น้ำมูก หรือเสมหะปนเปื้อนอยู่ ซึ่งอาจมีเชื้อโรคติดอยู่ หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจึงถือเป็นขยะติดเชื้อที่สามารถแพร่เชื้อโรคได้ ดังนั้น เพื่อไม่ให้หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วเป็นอันตรายต่อผู้อื่นควรทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และนำไปสู่กระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อต่อไป โดยปฏิบัติตามคำแนะนำ
โพสต์เมื่อ : 
2565-04-18
วันที่ 12 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จัดกิจกรรม "การรดน้ำดำหัว" ขอพรจากผู้อาวุโส
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-25
โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-25
พิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษาระดับปฐมวัย นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายองค์การรบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรการศึกษาระดับปฐมวัย ศพด.อบต.กุดแห่ ปีการศึกษา2564
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-23
วันที่ 22 มกราคม 2565 นายสังวาลย์ เลิศสงครามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ พร้อมคณะบริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในครั้งนี้ด้วย
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ภาควิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข)
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-11
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
โพสต์เมื่อ : 
2565-03-11
ประชาคมหมู่บ้าน บ้านะรชัย ม.9 ต.กุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-02-25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2565-02-18
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ รองนายกฯ เลขานายกฯ ปลัดฯ รองปลัดฯ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภา ข้าราชการ เดินทางไปศึกษาดูงานนวัตกรรมดิจิตอลเพื่อใช้ในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Smart Govement) ที่เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อที่จะนำแนวทางสู่การพัฒนาต่อยอดขององค์กรต่อไป
โพสต์เมื่อ : 
2565-02-11
วันที่ 9 มกราคม 2565 ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ร่วมด้วย สมาชิกสภาฯและ จิตอาสาตำบลกุดแห่ ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน เส้นทาง พรชัย-นาแก เนื่องจากถนนเกิดความชำรุดเสียหายระหว่างเส้นทาง เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ชาวบ้านที่สัญจรไปมา ได้ใช้เส้นทางสะดวก ปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
โพสต์เมื่อ : 
2564-10-26
ประกาศ ชื่อผู้มีสอทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2564-10-26
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ : 
2564-10-07
ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประขำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เรื่องรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โพสต์เมื่อ : 
2564-10-04
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ.2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โพสต์เมื่อ : 
2564-09-30
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์รับเบี้ยความพิการ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์