โครงการฝึกอาชีพให้สตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

โครงการฝึกอาชีพให้สตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายสังวาลย์ เลิศสงคราม นายกองค์การบริหาร่สงนตำบลกุดแห่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพให้สตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จัดโดย งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัด ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค 66
โพสต์เมื่อ :
2566-05-23
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์