การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานบริการสาธารณสุข แกนนำชุมชนและแกนนำสุขภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานบริการสาธารณสุข แกนนำชุมชนและแกนนำสุขภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่งานบริการสาธารณสุข แกนนำชุมชนและแกนนำสุขภาพ ในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีเป้าหมายผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มผู้นำชุมชน และกลุ่ม อสม.ในพื้นที่ โดยมีกิจกรรม ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข การดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเฝ้าระวังภัยสุขภาพในพื้นที่ เช่นการป้องกันการรับประทานเห็ดพิษในพื้นที่ การดูแลตนเองเมื่อถูกสัตว์มีพิษกัด ต่อย
โพสต์เมื่อ :
2566-06-21
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์