การดำเนินงานกองทุน สปสช.อบต.กุดแห่ โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ 2566

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

การดำเนินงานกองทุน สปสช.อบต.กุดแห่ โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ 2566

การดำเนินโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งดำเนินการโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าแดงงาม ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณกองทุน สปสช.อบต.กุดแห่ มีกิจกรรมการดำเนินโครงการ 
1.ให้ความรู้เรื่องและการการเฝ้าระวังโรคมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีเป้าหมาย
2.การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรีเป้าหมาย
โพสต์เมื่อ :
2566-07-13
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์