โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
ระหว่างวันที่ 1-11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (ประชาคมระดับหมู่บ้าน)

โพสต์เมื่อ :
2566-05-02
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์