การดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

การดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ทั้ง 14 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2566 ถึง 26 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมประกอบไปด้วย การให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ประเภทสุนัขและแมว การให้ความรู้คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงและให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
โพสต์เมื่อ :
2566-05-31
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์