ข้อบัญญัติงบประมาณ 2563

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ข้อบัญญัติงบประมาณ 2563

ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
ข้อมูลพื้นฐาน  
คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดคำแถลงงบประมาณรายจ่าย  
คำแถลงงบประมาณการรายรับ  
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
ส่วนที่ 2 งบประมาณการรายจ่าย  
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผลแบ่งตามด้าน  
แผนงานบริหารรายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย  
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี2563  
รายงานงบประมาณการรายรับ  
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
รายงานประมาณการรายจ่าย  
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
โพสต์เมื่อ :
2564-03-16
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์