ประชาสัมพันธ์ ชำระภาษี ประจำปี 2563

นายก อบต.กุดแห่

นายวีระ สีมี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:087-9449-320

ประชาสัมพันธ์ ชำระภาษี ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
ได้กำหนดยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 โดยมีการให้ยื่นแบบชำระภาษี ดังนี้ 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2.ภาษีบำรุงท้องที่  3.ภาษีป้าย4.คธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
โพสต์เมื่อ :
2564-07-09
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์