• หน้าแรก

  • การจัดซื้อจัดจ้าง

  • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่ 5,บ้านสนามชัย หมู่ที่6, บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่ 5,บ้านสนามชัย หมู่ที่6, บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9

นายก อบต.กุดแห่

นายวีระ สีมี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:087-9449-320

  • หน้าแรก

  • การจัดซื้อจัดจ้าง

  • เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่ 5,บ้านสนามชัย หมู่ที่6, บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่ 5,บ้านสนามชัย หมู่ที่6, บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9

https://www.kudhae.go.th/upload/25156/cxhYAhiGmo.pdf
โพสต์เมื่อ :
2564-09-06
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์