ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ลงทะเบียน เข้ารับวัคซีนโควิด

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ลงทะเบียน เข้ารับวัคซีนโควิด

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ลงทะเบียน เข้ารับวัคซีนโควิด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ต่อโรค โควิด 19 ได้ที่ โพสต์เมื่อ :
2564-05-24
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์