แผนพัฒนาท้อง(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 แปลงเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2564

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

แผนพัฒนาท้อง(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2564 แปลงเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2564

ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
1. บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
2. แบบ ผ02 เพิ่มเติม  
3. แบบ ผ02 เปลี่ยนแปลง  
4. แบบ ผ07  
5. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
โพสต์เมื่อ :
2564-08-05
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์