• หน้าแรก

  • การจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่่5,บ้านพรชัย หมู่ที่ 9,บ้านสนามหมู่ที่ 6 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่่5,บ้านพรชัย หมู่ที่ 9,บ้านสนามหมู่ที่ 6 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

  • หน้าแรก

  • การจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่่5,บ้านพรชัย หมู่ที่ 9,บ้านสนามหมู่ที่ 6 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิด บ้านป่าแดงงาม หมู่ที่่5,บ้านพรชัย หมู่ที่ 9,บ้านสนามหมู่ที่ 6 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

โพสต์เมื่อ :
2565-01-05
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์