รายงานการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี2565

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

รายงานการดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี2565

งานสาธารณสุข ร่วมกับ หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ทั้ง 14 หมู่บ้าน รวมทั้งผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม.ดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีกิจกรรมเช่นโครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ,โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนฯ,โครงกาารพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน,โครงการส่งเสริมโภชนาการสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่
โพสต์เมื่อ :
2565-10-05
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์