ประกาศการขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ประกาศการขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เรื่องการขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

โพสต์เมื่อ :
2566-06-12
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์