กิจกรรมโครงการป้องกันยาเสพติด สนับสนุนงบประมาณโดย สปสช.อบต.กุดแห่

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

กิจกรรมโครงการป้องกันยาเสพติด สนับสนุนงบประมาณโดย สปสช.อบต.กุดแห่

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ได้สนับสนุนงบประมาณดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี2565 ดำเนินการโดยโรงเรียนบ้านป่าแดงงาม งบประมาณที่สนับสนุนดำนเนินการทั้งสิ้น 20,200 บาท มีกิจกรรมประกอบไปด้วย การอบรมให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชน ,โทษพิษภัยยาเสพติด,การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีวิทยากรจาก สภ.นากลาง และกิจกรรมกลุ่ม และการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด
โพสต์เมื่อ :
2565-09-30
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์