รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

นายก อบต.กุดแห่

นายวีระ สีมี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:087-9449-320

รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง ร่วมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร อบต. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

โพสต์เมื่อ :
2564-04-09
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์