ขอความร่วมมือส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

นายก อบต.กุดแห่

นายวีระ สีมี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:087-9449-320

ขอความร่วมมือส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอความร่วมมือส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ รวมถึงประชาชนที่มาติดต่อราชการ ในการสแกน QR Code ไทยชนะ ตามมาตรการควบคุมการเข้า-ออกสถานที่ราชการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสอบสวนโรคย้อนหลังได้ภูกต้องและรวดเร็ว ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โพสต์เมื่อ :
2564-04-19
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์