โครงการส่งเสริมและฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน

โครงการส่งเสริมและฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จัดอบรมโครงการส่งเสริมและฝึกทักษะอาชีพใหักับประชาชน วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โพสต์เมื่อ :
2564-09-13
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์