รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

โพสต์เมื่อ :
2565-02-25
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์