การดำเนินงานกองทุน สปสช. อบต.กุดแห่ ปี2565

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

การดำเนินงานกองทุน สปสช. อบต.กุดแห่ ปี2565

ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการ สปสช.อบต.กุดแห่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งด้านส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟู ให้กับประชาชนในพื้นที่ อบต.กุดแห่ โดยสันบสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุข หน่วยงานรัฐอื่น กลุ่ม องค์กร กลุ่มประชาชนในพื้นที่
โพสต์เมื่อ :
2565-10-05
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์