• หน้าแรก

  • การจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนน Para Asphalt Concrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง รหัสสายทาง นภ.ถ.30001 สายทางบ้านหินแบ่นศิลา – บ้านกุดแห่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนน Para Asphalt Concrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง รหัสสายทาง นภ.ถ.30001 สายทางบ้านหินแบ่นศิลา – บ้านกุดแห่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

  • หน้าแรก

  • การจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนน Para Asphalt Concrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง รหัสสายทาง นภ.ถ.30001 สายทางบ้านหินแบ่นศิลา – บ้านกุดแห่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนน Para Asphalt Concrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง รหัสสายทาง นภ.ถ.30001 สายทางบ้านหินแบ่นศิลา – บ้านกุดแห่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

โพสต์เมื่อ :
2565-10-10
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์