การดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ปี2565

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

การดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ปี2565

รายงานผลการดำเนินงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565
โดยได้รับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.กุดแห่ ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลทั้งสิ้น 43 ราย โดยการดำเนินงานของ รพ.สต.ป่าแดงงาม
โพสต์เมื่อ :
2565-09-30
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์