งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.กุดแห่

นายก อบต.กุดแห่

นายวีระ สีมี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:087-9449-320

งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.กุดแห่

วันที่ 9 มีนาคม 2564 งานสาธารณสุข สำนักปลัด อบต.กุดแห่ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3 สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพธิ์ศรีสำราญ เทศบาลตำบลหัวนา อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


โพสต์เมื่อ :
2564-03-16
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์