กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

นายก อบต.กุดแห่

นายวีระ สีมี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:087-9449-320

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

วันที่ 10 มีนาคม 2563
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่น ณ โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 🎉🎉

โพสต์เมื่อ :
2564-03-16
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์