พิธีมอบบ้าน ผู้สูงอายุและคนพิการรายนางทองอินทร์ สมสองและนางโสภี วียวรรณ

นายก อบต.กุดแห่

นายวีระ สีมี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:087-9449-320

พิธีมอบบ้าน ผู้สูงอายุและคนพิการรายนางทองอินทร์ สมสองและนางโสภี วียวรรณ

พิธีมอบบ้าน ผู้สูงอายุและคนพิการรายนางทองอินทร์ สมสองและนางโสภี วียวรรณ หมู่ 5 บ้านป่าแดงงาม


โพสต์เมื่อ :
2564-04-07
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์