โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2564

นายก อบต.กุดแห่

นายวีระ สีมี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:087-9449-320

โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 พนักงานส่วนตำบล พร้อมด้วยประชาชน หมู่ที่ 5 บ.ป่าแดงงาม ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม"โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และโครงการปลูกแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ"เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ได้จัดขึ้น ณ สระน้ำบ้านป่าแดงงาม
โพสต์เมื่อ :
2564-05-30
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์