นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นตัวแทนรับมอบมอบโล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณพร้อมของรางวัล

นายก อบต.กุดแห่

นายวีระ สีมี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:087-9449-320

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นตัวแทนรับมอบมอบโล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณพร้อมของรางวัล

วันที่ 28 พ.ค. 2564 นายวีระ สีมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เข้าร่วมรับมอบโล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณพร้อมของรางวัลจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดกิจกรรม “โครงการผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมระดับจังหวัดประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
โพสต์เมื่อ :
2564-05-30
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์