กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง

นายก อบต.กุดแห่

นายวีระ สีมี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:087-9449-320

กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง

กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ของตำบลกุดแห่ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู


โพสต์เมื่อ :
2564-06-15
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์