โครงการฝึกอบรมอาชีพให้สตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้สตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 4 ถึง 5 มีนาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม จัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพให้สตรีผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

โพสต์เมื่อ :
2564-08-27
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์