จัดอบรม อพม.ตำบลกุดแห่

นายก อบต.กุดแห่

นายวีระ สีมี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:087-9449-320

จัดอบรม อพม.ตำบลกุดแห่

กองสวัสดิการสังคม จัดอบรม อพม.ตำบลกุดแห่ รายใหม่จำนวน 20 คน
โพสต์เมื่อ :
2564-08-27
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์