ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนากลาง

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนากลาง

ประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนากลาง
เรื่อง กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)
โพสต์เมื่อ :
2565-11-16
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์