โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลกุดแห่

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลกุดแห่

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลกุดแห่ (การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเป้าหมายจำนวน 25 ครัวเรือน

โพสต์เมื่อ :
2565-12-02
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์