โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน และปลุกจิตสำนึกและค่านิยม เรื่องวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริต ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่


โพสต์เมื่อ :
2566-03-31
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์