แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65

นายก อบต.กุดแห่

นายสังวาลย์ เลิศสงคราม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:081-638-7073

แผนพัฒนาท้องถิ่น61-65

ชื่อข้อมูล ดาวน์โหลด
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565  
รายละเอียดโครงการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
รายละเอียดโครงการ ด้านคนและสังคม  
รายละเอียดโครงการ ด้านสิ่งแวดล้อม  
รายละเอียดโครงการ ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง  
รายละเอียดโครงการ ด้านวัฒนธรรม  
แบบผ.021  
ครุภัณฑ์03  
ติดตามและประเมินผล  
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
โพสต์เมื่อ :
2564-03-17
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์