ข่าวสารล่าสุด

นายก อบต.กุดแห่

นายวีระ สีมี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่
โทร:087-9449-320

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

กฎหมายท้องทิ่น

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม-มิถุนายน พ.ศ.2564
กำหนดการยื่นแบบภาษีประจำปี 2563
หนองบัวลำภู พร้อม ร่วมฉีดวัคซีน "สร้างภูมิคุ้มกัน" เพื่อชาวหนองบัวลำภู ปลอดภัยจากโควิด-19
ประชาสัมพันธ์ ผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
ประชาคมปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำหนองตานา บ้านหนองแคนน้อย หมู่ 3 ตำบลกุดแห่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

ข่าวกิจกรรมของหน่วย

งานสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลนากลาง ออกพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ที่ต้นตาลรีสอร์ท ม.12 ต.นากลาง
งานสาธารณสุขร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ของตำบลกุดแห่ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ 28 พ.ค. 2564 นายวีระ สีมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ เข้าร่วมรับมอบโล่เชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณพร้อมของรางวัลจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภูได้จัดกิจกรรม “โครงการผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมระดับจังหวัด”ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และโครงการปลูกแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

บทความตามหมวดหมู่

ไม่พบรายการที่คุณค้นหา

ลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่

ปลัด อบต.กุดแห่

นายกฤติพงษ์ สุป้อง

ปลัดองค์การบริหาร่สวนตำบลกุดแห่
โทร:098-2427-032

รองปลัด อบต.กุดแห่

นายศุภวิชญ์ ยาพันธ์

รองปลัดองค์การบริหาร่สวนตำบลกุดแห่
โทร:085-8536-070

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์